Cinque Terre

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Prírodovedecká fakulta

Centrum aplikovanej informatikyUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Centrum aplikovanej informatiky

Park Angelinum 9
040 01 Košice

tel: +421 (0) 55 234 2201
email: cai@upjs.sk